Priser, musik

Instrumentalundervisning4 rater á 875 kr
4 rater á 1.100 kr
4 rater á 1.300 kr

Enetimer, 20 min. ugentligt i 36 uger

Enetimer, 25 min. ugentligt i 36 uger

Enetimer, 30 min. ugentligt i 36 uger

 

Priser er inkl. Bazar-tilbud

Instrumentstarter4 rater á 550 kr.

Hold på 3 eller 4 elever 30 eller 40 min. ugentligt i 36 uger (Inkl. Musikbazar-tilbud)

Multistarter+fortsættere4 rater á 400 kr.

Hold på 5 til 7 elever 40 min ugentligt i 24 uger + 4 fredage eftermiddage

Multistarter Rønde  
Småbørnsrytmik - Baby800 kr. (1 rate) - Efterår
800 kr. (1 rate) - Forår

45 min. ugentligt i 16 uger (Efterår)

45 min. ugentligt i 16 uger (Forår)

 

Småbørnsrytmik (1-6 år)4 rater á 400 kr.

45 min. ugentligt i 32 uger

Kor og ensembler mm.4 rater á 375 kr.
(NB! Gratis (Bazartilbud) for instrumentalelever, instrumentstartere og billedkunstelever)

Kor for de 6 til 8 årige: 50 min. ugentligt i 32 uger

Andre Kor: 75 min. ugentligt i 32 uger

Blæs og Rock: 60 min. ugentligt i 32 uger
Landstrygerne: 60 min. ugentligt i 32 uger

E-musik med Benny Morthorst: 60 min. ugentligt i 32 uger

Akustisk sammenspil med Vibe: 40 min. ugentligt i 32 uger

Bigband: 90 min. ugentligt i 32 uger

Bandfabrikken (bands og sammenspil)Gratis for alle elever i Kulturskolen eller Ungdomsskolen!

60 min. ugentligt i 24 uger

Shanghai Akademiet4 rater á 1200 kr.
  • Holdundervisning mandag aften + ugentlige 20 min. enetimer (sangere og musikere) 
  • Holdundervisning mandag aften og torsdag eftermiddag (dansere)

 

(Priser er Inkl. Musikbazar-tilbud)

Leje af instrument4 rater á 175 kr.

660 kr. pr. sæson

Administrationsgebyr 90,00 kr. pr. elev

dækker materialer, Copydan, fotokopiering mm..

Priser, billedkunst

Almindelige hold4 rater à kr. 375

2 timer ugentligt i 28 uger

Artfactor for de 12 til 16 årige4 rater á 550 kr.

2,5 time ugentligt i 30 uger

Administrationsgebyr 90,00 kr. pr. elev

dækker materialer, Copydan, fotokopiering mm..

Regler

Regler for undervisning i Kulturskolen Syddjurs

 1. Kulturskolesæsonen starterfor musikelever fredag 25. august 2017 og slutter fredag den 22. juni 2018 og undervisningen fordeles på kommunens skoler efter indmeldelsesfristens udløb den 1. juni 2017.

Billedkunstelever starter sæsonen i uge 36.

 

2. Tilmelding kun via www.kuls.dk/tilmelding

 

3. Framelding skal, for at være gyldig, ske skriftligt til Kulturskolens kontor (pr. mail: Kulturskolen@syddjurs.dk) Du skal kontakte os, hvis du ikke modtager en mail-bekræftelse på frameldingen. Du er tilmeldt den valgte undervisning, indtil du melder dig ud. Når du melder dig ud, betaler du for den igangværende periode. Du kan se perioderne i pkt. 6

 

4. Prøvetid: Er du startet som ny elev og fortryder, kan du slippe med at betale for én periode, hvis du framelder dig på mail inden 1. november. Starter du senere i løbet af sæsonen, regnes de 2 første undervisningsgange som prøvetid. Ønsker du ikke at fortsætte  betales der for disse 2 gange + adm. gebyr (90 kr). 

 

5. Da Kulturskolens resurser er begrænsede, vil indmeldelserne blive behandlet i den rækkefølge, de indkommer. Elever, der allerede går i Kulturskolen og elever på venteliste, har fortrinsret. Tilflyttere, der tidligere har gået i musik- eller kulturskole, betragtes som "ventelisteelever" (husk at gøre os opmærksom på dette ved indmeldelse).

 

6. Betaling finder sted i fire rater: Rate 1 dækker for MUSIK perioden frem til udgangen af oktober/ for BILLEDKUNST perioden frem til efterårsferien. Rate 2 for MUSIK til og med uge 2/ for BILLEDKUNST til årsskiftet. Rate 3 for MUSIK til og med uge 13/ for BILLEDKUNST frem til vinterferien. Rate 4 resten af sæsonen. På første rate tilføjes et administrationsgebyr på 90 kr. Regningen kommer i værgens/betalerens e-boks eller - hvis der er andre betalinger til Syddjurs Kommune via PBS, - betales automatisk sammen med denne over PBS. Bemærk: Forfaldsdato er, ifølge kommunens regler, den 1. i måneden og sidste rettidige betalingsdato er den 2. i måneden.

7. Ved betaling efter sidste rettidige betalingsfrist, påløber gebyrer (250 kr.x 2) ifølge kommunens betalingsregulativ (se betalingsregulativet nederst på siden).

8. Eleven fremskaffer selv musikinstrument og nodemateriale. Kulturskolen vil gerne give råd og vejledning ved anskaffelsen af musikinstrumenter og desuden er der i begrænset omfang mulighed for at låne/leje visse instrumenter. Leje pr. sæson: 700 kr.

7. KULS tilbyder Soloundervisning (eneundervisning 20, 25 og 30 min. lektioner), Instrumentalstarter (Holdunderviosning 40 min. lektioner) (se: Priser) I forbindelse med projektarbejde kan KULS vælge at bryde skemaet op og tilbyde undervisning under andre former. F.eks. fællestimer, workshops eller sammenspil.

8. Kulturskolen følger i sæsonen som hovedregel kommuneskolernes ferieplan.  Se Kulturskolens feriekalender herunder.

9. Lektioner, der forsømmes af eleven, eller som falder på dage, hvor undervisningsstedet er lukket for fritidsundervisning, eller falder på ferier og fridage, erstattes ikke.

10. Sæsonens længde er udregnet således, at alle soloelever får 36 ganges undervisnings uanset ugedag. Dog forbeholder Kulturskolen sig ret til at aflyse 2 lektioner uden kompensation pr. sæson, f.eks. i forbindelse med lærerens sygdom eller kulturskolerelaterede arrangementer/opgaver. Lektioner herudover tilbydes enten erstattet senere i forbindelse med sæsonen eller i ugerne efter sæsonafslutning, eller refunderet. Aflysning fra Kulturskolens side foretages via SMS-besked.

11. Kulturskolen optager elever op til 25 år mod kontingent som anført. Personer, der er fyldt 25 år, kan optages mod forhøjet kontingent - eller henvises til Aftenskolen for musik og billedkunst.

 

Betalingsregulativ for KULS.pdf  
Kulturskolen Syddjurs
Kulturhotellet
Hovedgaden 10
8410 Rønde
Tlf.: 87535055 el. 87535668
kulturskolen@syddjurs.dk
facebook.com/kulsdk
EAN: 5798004440728
Træffetid:
Mandag til onsdag 9:00 til 15:30
Torsdag 9:00 til 15:30
Fredag 9:00 til 14:00