Om skolen

Ny Kulturskole-bestyrelse

Ny Kulturskole-bestyrelse

Har du lyst til at være med til at lægge linjen for Kulturskolen?

 

Der afholdes valg til Kulturskolens bestyrelse torsdag den 23. marts kl. 19.00 med følgende dagsorden:

  • Fællessang
  • Henrik Gorup, formand for bestyrelsen, fortæller om bestyrelsesarbejdet
  • En musiklærer og en billedkunstlærer fortæller om dagligdagen i kulturskolen.
  • Kulturpolitisk indslag
  • Valg til bestyrelse
  • Evt.

På valg er 2 forældrerepræsentanter og 2 suppleanter.

 

Den nye bestyrelses sammensætning:

 

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 7 medlemmer

- 1 medlem og 1 suppleant udpeges blandt byrådet i Syddjurs Kommune. Byrådets medlemmer bør som udgangspunkt have sæde i Udvalget for Plan, udvikling og kultur.

- 2 medlemmer og 2 suppleanter udpeges blandt Kulturskolens medarbejdere. Heraf skal mindst ét medlem og en suppleant være musikpædagog.

- 2 medlemmer og 2 suppleanter blandt forældre til Kulturskolens elever, heraf mindst én forælder til en musikelev

- 1 medlem og 1 suppleant udpeges af Billedkunstrådet i Syddjurs Kommune

- 1 medlem og 1 suppleant blandt Kulturskolens elever

 

Vedtægter for Syddjurs Kulturskole.pdf   Bestyrelse  
Kulturskolen Syddjurs

Kulturskolen Syddjurs

Kulturskolen Syddjurs er en kommunal institution, der tilbyder musikundervisning for børn og unge i alderen 0 til 25 år.


På vores hjemmeside kan du finde alle de mange tilbud om undervisning i musik og billedkunst, der tilbydes i Kulturskolen Syddjurs. Hvis det instrument, du godt kunne tænke dig at få undervisning på, ikke findes på siden, kan du henvende dig til kulturskolen og vi vil om muligt skaffe en lærer.

Kulturskolesæsonen starter efter skolernes sommerferie i uge 34 og undervisningen finder sted på Hotellet i Rønde, Ungdomsskolerne i Hornslet og Rønde og på kommunens skoler. Sidste frist for tilmelding til sæson 17/18 er 1. juni. Det er dog muligt at tilmelde sig småbørnsholdene og skrive sig på venteliste til kulturskolefagene hele året.

Kultur Hotellet

Kultur Hotellet

Kulturskolen har, ligesom "Teaterkompagniet", Syddjurs Egnsteater, til huse på Kultur Hotellet i Rønde, som er et Kultur- og borgerhus, der desuden benyttes af en vifte af lokale foreninger, der kan booke mødelokaler eller Teatersal:

 

Yderligere info + bookingkalender findes på www.kulturhotellet.dk

 

Kultur Hotellet administreres af Kulturskolen Syddjurs og Kulturskoleleder Christen Frost er daglig leder af huset.

 

Kontorets Åbningstider:

mandag til torsdag 9.00 til 15.30 og fredag 9.00 til 14.00.

Hotellets infoside + Booking  
Medarbejdere

Medarbejdere

Kulturskolens ledelse holder til på Kultur Hotellet, Hovedgaden 10 i Rønde, hvor også en del undervisning og kulturskolearrangementer finder sted. Lærerstaben består af 20 veluddannede musik- og og billedkunstpædagoger fra både lokalområdet, Århus og omegn.

Medarbejdere  
Feriekalender 2016 – 2017

Feriekalender 2016 – 2017

Feriekalender 2016 - 2017

 

Lørdag 25. juni til søndag 7. august 2016
 

Efterårsferie
 
Lørdag 15. oktober til søndag 23. oktober 2016
 

Juleferie
 
Torsdag 22. december 2016 til onsdag 4. januar 2017
 

Vinterferie
 
Lørdag 11. februar til søndag 19. februar 2017
 

Påskeferie
 
Lørdag 8. april til mandag 17. april 2017
 

St. Bededag
 
Fredag 12. maj 2017
 

Kr. Himmelfartsferie
 
Torsdag 25. maj til søndag 28. maj
 

Pinseferie
 
Lørdag 3. juni til mandag 5. juni 2017
 

Grundlovsdag
 
Mandag 5. juni 2017. Bemærk at Grundlovsdag falder på 2. Pinsedag i 2017.
 

Sommerferie
 
Lørdag 24. juni til søndag 13. august 2017

Kulturskolen Syddjurs er på Facebook

Kulturskolen Syddjurs er på Facebook

Følg vores officielle Facebookprofil HER.

Kulturskolen Syddjurs
Kulturhotellet
Hovedgaden 10
8410 Rønde
Tlf.: 87535055 el. 87535668
kulturskolen@syddjurs.dk
facebook.com/kulsdk
EAN: 5798004440728
Træffetid:
Mandag til onsdag 9:00 til 15:30
Torsdag 9:00 til 15:30
Fredag 9:00 til 14:00